Nyhetsarkiv

 • Dyrare och mindre utbud för korttidsboende i Danmark


  Färre fastigheter är nu tillgängliga på bodelningssiten Airbnb i Danmark och genomsnittspriserna för att hyra ett korttidsboende i landet har ökat markant. Det slår forskarna Andrea Schneider och Marcel Garz vid Jönköping International Business School (JIBS) fast i en ny studie. De har analyserat hur det datadelningsavtal som förhandlades fram mellan den danska regeringen och Airbnb 2018 påverkar privatpersoner som erbjuder sin bostad på Airbnb och kunder som hyr via plattformen.
 • Ungdomar undersökte sociala mediers roll under pandemin


  I en studie från Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) har man låtit ungdomar vara med i forskningsprocessen. Alla barn har rätt att uttrycka sin egen åsikt men det kan vara svårt att veta hur man gör. Forskarna har genom sin metod lyckats involvera ungdomar för att ta reda på sociala mediers roll under pandemin.
 • Växande trend att kombinera jobb och pension


  Allt fler pensionärer i Sverige är så kallade ”jobbonärer”, vilket innebär att man kombinerar jobb och pension. Enligt en färsk rapport, skriven av Ivar Wahlstein, forskningsassistent vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University på uppdrag av minPension, är var tredje 60-plussare i Sverige idag jobbonär, eller planerar att bli det. Och trenden ser ut att växa sig allt starkare.
 • Forskningsprojekt om handelns klimatåtagande beviljat 2 miljoner kronor


  Handelsrådet har beviljat närmare två miljoner kronor till ett forskningsprojekt på Jönköping University inom ramen för agendan ”Forskning relevant för handeln”. Syftet med projektet är att belysa hur aktörer inom handelssektorn tar ,sig an det klimatarbete som pågår inom branschen.
 • Renira Gambarato, ny professor på HLK


  Renira Rampazzo Gambarato är sedan årsskiftet professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). Renira kommer fortsätta arbeta inom sitt expertområde transmedialt berättande.