Installationsföreläsningar

16 - 18 september hålls installationsföreläsningar av de nya professorerna och hedersdoktorerna.


2010-09-08