Internationellt samarbete utvecklar lättmetallforskningen

Professor Arne Dahle från University of Queensland, Brisbane Australien har installerats som hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.


2010-10-01