Pris för examensarbete

Caroline Sjöström tog sin examen våren 2010. Nu har hon fått pris för sitt examensarbete med titeln "Uppvärmning av nybyggda villor — med solfångare och pellets".


2010-10-05