Disputation vid HHJ

Stefan Nilsson, doktorand i omvårdnad, försvarar sin avhandling den 19 november, kl 13.00 i Forum Human på Hälsohögskolan.


2010-10-29