Tolerans och mångfald skapar tillväxt

Martin Andersson och Charlotta Mellander presenterade i veckan sin kartläggning av Skånes tillväxtpotential på ett välbesökt seminarium i Malmö.

Kartläggningen, som är beställd av Region Skåne, visar att sydvästra Skåne är generellt välmående och ekonomiskt framgångsrikt, kreativt och tolerant. Samtidigt får Skånes östra delar avsevärt sämre betyg, både vad gäller tolerans och kreativitet.

Rapporten bygger på Richard Floridas tankar om hur en stad eller region är lika beroende av kreativitet, tolerans och en attraktiv miljö som av traditionella industristrukturer och universitet för att nå framgåg.

Martin Andersson och Charlotta Mellander betonar hur viktigt det är med en tolerant befolkning för en positiv utveckling. Malmö och Lund är två städer med ett kunskapsintensivt näringsliv som ligger bra till. Enligt författarna kunde det dock stå betydligt bättre till med toleransen i många av de traditionella, skånska bruksortskommunerna, enligt mätningar av gymnasieungdomars värderingar som gjorts för rapporten.

Läs mer på Region Skånes webbplats

2010-12-02