Annelie Andersén disputerar

Fredag 17 juni, kl. 13.15 i Hb116 på HLK disputerar Annelie Andersén med sin avhandling "Ett särskilt perspektiv på högre studer? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet". Välkomna!


2011-06-01