JIBS deltar i satsning på innovation

Högskolan i Halmstad har i samarbete med JIBS fått 1,5 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att utforma skräddarsydda utbildningar för svenska företag.

KK-stiftelsen beviljade åtta av totalt 26 inkomna ansökningar i första delen av sitt program ”Expertkompetens för innovation”. Syftet med satsningen är att stärka kunskapsintensiv innovation och skapa tillväxt i näringslivet.

– Företagens intresse och ambition när det gäller kompetensutveckling är stor, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen. Men deras behov tillgodoses inte inom ramen för de högre utbildningarna. Därför skapar vi nu denna genväg till kompetens- och innovationsutveckling, som i sin tur stärker Sveriges konkurrenskraft.

Högskolan i Halmstads idé är att utveckla ”kompetenspaket” där företag dels erbjuds skräddarsydda utbildningar, dels får stöd till innovationsprojekt inom företaget. Professor Helén Anderson från JIBS ingår i arbetsgruppen och bidrar bland annat med sin erfarenhet från att samarbeta med näringslivet.

Under ett års tid ska arbetsgruppen lyssna av vad näringslivet behöver, och utifrån det jobba fram ett koncept. Man ska också fundera över hur lärarrollen förändras när man arbetar med näringslivet istället för med studenter. Förstudien ska ligga till grund för en förnyad ansökan till KK-stiftelsen i mars 2012. Sedan fattar stiftelsen beslut om vilka projekt som får fortsatta medel för att genomföra utbildningarna.

Projektet leds av Joakim Tell, universitetslektor i industriell organisation på Högskolan i Halmstad. Samarbetsparter är, förutom JIBS, forskningsinstituten Imego och Swerea IVF.

2011-06-01