Vem betalar journalistiken?

Den 8 juni kommer en ny bok om journalistikens värde. Boken är skriven av bland andra professor Robert G. Picard och docent Stefan Melesko, båda verksamma vid JIBS.

Hur kan journalistikens värde öka för samtliga intressenter: användare, journalister, annonsörer, ägare och samhälle? Om läsare och tittare lämnar tryckta tidningar och tv till förmån för nyheter på nätet – hur ska den kvalificerade journalistiken finansieras? Vilka affärsmodeller är tänkbara – och vilka är troliga?

Boken Vem betalar journalistiken? är skriven av medieekonomen Robert G. Picard, forskningschef vid Reuters Institute, Oxfords universitet, och tidigare föreståndare för Media Management and Transformation Centre i Jönköping. Övriga författare är Stefan Melesko, medieforskare vid JIBS, Hanna Stjärne, ansvarig för Sveriges Radios framtidsutredning och Birgitta Stål, konsult Brunswick Group, tidigare vd TV8.

Robert G. Picard analyserar i boken vilket värde journalistiken har och hur detta värde kan utvecklas för olika intressenter som ägare, användare, journalister, annonsörer och samhälle. Stefan Melesko synar mediernas intäktsströmmar och intäktsmöjligheter, exempelvis via mobila applikationer. Birgitta Stål skildrar sin tid som vd på TV8 när kanalen satsade på samhällsjournalistik och hade mottot ”den privata public service-kanalen”, och Hanna Stjärne diskuterar mediernas plats i framtidens personliga informationsflöden.

Boken lanseras i samband med en paneldebatt hos TU (Tidningsutgivarna), klockan 15-17 den 8 juni. Seminariet är gratis och öppet för alla, efter föranmälan till info@mediestudier.se senast den 1 juni. Arrangörer är TU och Sim(o), Institutet för mediestudier, som också har gett ut boken.

2011-06-01