Förtjänsttecken och hedersprofessur till Karl Erik Gustafsson

Professor emeritus Karl Erik Gustafsson har tilldelats ”The emma award” för sina långvariga framstående insatser för medieekonomin. Samtidigt utsågs han till hedersprofessor vid Moscow State University.

– Jag antar att jag fick priset för framstående insatser för lång och trogen tjänst, för uthållighet och produktivitet, sa Gustafsson i en intervju med Jönköpings-Posten.

The European Media Management Education Association (emma) är en europeisk förening för forskning inom medieekonomi och medieledarskap. Priset The emma award tilldelas varje år sedan 2007 en person som på ett enastående sätt har bidragit till forskning eller utövande inom dessa ämnen.

Hedersprofessuren fick Gustafsson för sin delaktighet i utvecklandet av Journalisthögskolan vid Moscow State University (Lomonosov University).

Karl Erik Gustafsson har forskat kring medieekonomi sedan 70-talet, och har suttit med i flera statliga utredningar om massmedia.

2011-06-17