HLK blir värdhögskola för forskarskola i "learning study"

Vetenskapsrådet har beslutat att ge 7,8 mkr i bidrag till HLK till en forskarskola för lärare i grund- och gymnasieskolan. Läs mer


2011-06-17