Wilford L. White Fellows Award till Bengt Johannisson

Vid ICSBs världskonferens i Stockholm den 19 juni tilldelades professor Bengt Johannisson Wilford L. White Fellows Award, tillsammans med Dr Zulma Quinones från ICSB Puerto Rico.

Att bli utvald som en Wilford L. White Fellow är det högsta erkännandet man som individ kan få från The International Council for Small Business (ICSB). Det delas ut till den som har gett ett enastående bidrag till utvecklingen och främjandet av små och medelstora företag. Priset instiftades 1977 och har fått sitt namn efter Dr Wilford L. White, visionär ledare och grundare av ICSB.

The Wilford L. White Award uppmärksammar de insatser som görs av män och kvinnor vars brinnande intresse för småföretagande och entreprenörskap återspeglas i deras undervisning, skrivande, forskning och bidrag till samhället.

Sedan 1977 har sextiosex framstående lärare, forskare, tjänstemän och andra förkämpar för småföretagandet valts in i Wilford L. White Fellowship.

Professor Bengt Johannisson är verksam vid CeFEO, Centre for Family Enterprise and Ownership, vid JIBS. Han tillhör veteranerna inom svensk entreprenörskapsforskning, och blev 1989 landets första professor med inriktning mot entreprenörskap.

2011-06-21