Doktorand fokuserar på fjärrvärme

Daniel Hult, doktorand i rättsvetenskap, ska ägna två år åt juridiska frågor kring fjärrvärmeavtalet.

Den svenska fjärrvärmelagen trädde i kraft den 1 juli 2008. Syftet med lagen är framför allt att öka förtroendet för fjärrvärmebranschen genom att stärka kundernas position. Men i kölvattnet till den nya lagstiftningen har det uppstått frågor, och många är osäkra på hur avtal mellan fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund kan utformas.

Daniel Hult har under det senaste året fördjupat sig i den regleringsteknik som används i fjärrvärmelagen. Nu har han fått ytterligare 1 120 000 kr från forskningsprogrammet Fjärrsyn för att kunna fortsätta sin forskning.

– Min ambition är att fjärrvärmebranschen ska få ökad kunskap och medvetenhet om sina juridiska förutsättningar. Ju klarare de rättsliga förutsättningarna är desto lättare är det att förstå hur fjärrvärmeavtalet kan användas och utformas, säger Daniel Hult.

(Fjärrsyn är ett forskningsprogram som drivs och finansieras av dels fjärrvärmeföretagens intresseorganisation Svensk Fjärrvärme AB, dels Energimyndigheten.)

Läs mer på Svensk Fjärrvärmes webbplats

2011-06-23