Satsning på forskarutbildning i Etiopien

Under de kommande fem åren ska JIBS utveckla två doktorandutbildningar tillsammans med Addis Ababa University i Etiopien. Läs mer


2011-06-27