Best Paper Award vid Uddevallasymposiet

Johan Klaesson, docent i nationalekonomi, och Sofia Wixe, doktorand, vann priset för bästa paper vid Uddevallasymposiet i Bergamo i Italien i juni.

Papret "Skills, Education and Productivity - Firm Level Evidence on the Presence of Externalities" är empiriskt och behandlar hur en kommuns egenskaper kan förklara produktiviteten hos svenska företag i tillverkningsindustrin. Författarna har bland annat tittat på hur industristrukturen i kommunerna ser ut, om den är specialiserad eller diversifierad samt graden av konkurrens, och hur väl matchningen på arbetsmarknaden fungerar. Det unika med studien är att den inkluderar arbetskraftsspecifika egenskaper för att se om effekten av externa faktorer skiljer sig åt beroende på vilken typ av arbetskraft företagen har.

Uddevallasymposiet hålls på olika platser varje år och syftet är att sammanföra akademiker, forskare och praktiker från olika områden inom företagsekonomi och förvaltning, exempelvis internationell handel, regionalekonomi, statsvetenskap och sociologi för att öka kunskaperna om “Innovation and Entrepreneurship in Functional Regions".

2011-08-02