Iréne Ericsson spikar sin doktorsavhandling

Fredag 26 augusti kl. 10.00 i Röda rummet på HHJ spikar Iréne Ericsson sin avhandling "Välbefinnande och demens - Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demenssjukdom".


2011-08-25