Iréne Ericsson disputerar

Fredag 16 september kl. 10.00 i Kurt Johansson aulan på HHJ disputerar Iréne Ericsson med sin avhandling "Välbefinnande och demens - Aspekter på välbefinnande hos äldre personer med måttlig till svår demenssjukdom". Välkomna!

Opponent är Professor Anna Karin Edberg från Högskolan i Kristianstad.

Läs mer om Irénes forskning

2011-08-31