Spikning 12 april

Lina Bjerke, doktorand i nationalekonomi, spikar upp sin doktorsavhandling på Internationella Handelshögskolans vägg torsdag 12 april kl. 11 på andra våningen i foajén.

Alla välkomnas att vara med vid spikningen!

Spikningen är en gammal ceremoni som innebär att avhandlingen är officiell och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den sjuttioåttonde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Lina Bjerkes avhandling har titeln ”Knowledge flows across space and firms”.

Disputationen sker fredagen den 4 maj kl. 10.00 i sal B1014 på JIBS.

2012-04-04