Barn och ungdomars psykosociala hälsa måste inkluderas i hälsojournalen

Barn- och skolhälsovårdens dokumentation behöver utvecklas för att få en helhetsbild av barns hälsa, visar en ny doktorsavhandling vid Hälsohögskolan. Läs mer


2012-04-25