Verktyg för återhämtning efter intensivvård

En ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan beskriver olika verktyg som intensivvården kan använda för att bedöma och hjälpa patienten under återhämtningsprocessen. Läs mer


2012-05-08