Spikning för Andreas Högberg

Andreas Högberg, doktorand i nationalekonomi, spikar upp sin doktorsavhandling på Internationella Handelshögskolans (JIBS) vägg onsdag 16 maj kl. 13.15 på andra våningen i JIBS foajé. Alla välkomnas att vara med vid spikningen!

Spikningen är en gammal ceremoni som innebär att avhandlingen är officiell och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den sjuttionionde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Andreas Högbergs avhandling har titeln “Corporate Governance, Legal origin and Firm Performance: An Asian Perspective”.

Disputationen sker fredag 8 juni kl. 10.00 i sal B1014 på JIBS.

2012-05-10