Spikning för Ingemar Wictor

Ingemar Wictor, doktorand i företagsekonomi, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan onsdagen den 23 maj kl. 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen!

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs cirka tre veckor innan disputationen och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttionde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995. Ingemar Wictor är verksam vid Högskolan i Halmstad och får sin doktorsexamen från JIBS. Han blir den första som disputerar vid JIBS under samverkansavtalet med Högskolorna i Väst.

Ingemar Wictors avhandling har titeln ”Born Globals – Rapid International Growth in New Ventures”. Disputationen sker torsdagen den 14 juni kl. 10.00 på Högskolan i Halmstad.

2012-05-16