Ordförande i The European Accounting Association

Gunnar Rimmel, professor vid Internationella Handelshögskolan, har valts till ny ordförande för konferensutskottet i The European Accounting Association. Läs mer


2012-05-29