Mycket lyckad konferens i familjeföretagande

31 maj – 2 juni arrangerades den åttonde årliga EIASM Family Firm Research Conference på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Temat för årets konferens var ”The family business: A beauty or a beast” och lockade ett 90-tal deltagare från hela världen.

Under forskningskonferensen presenterades 49 olika forskningsbaserade uppsatser och två keynote-föredrag.

– Det var verkligen en lyckad konferens med många spännande gäster och föreläsare. Den absoluta höjdpunkten för mig var de två keynote-föredragen med professor Arist von Schlippe och professor Cristina Cruz, säger Mattias Nordqvist, Hamrin professor i företagsekonomi, särskilt familjeföretagande och biträdande ledare för CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership).

Leif Melin, professor och ledare för CeFEO, var ansvarig för konferensen och han framhåller också de två keynote-föredragens intressanta budskap:

– Professor von Schlippe, med en bakgrund i familjeterapi, visade hur familjer både kan vara en sammanhållen företagarfamilj i harmoni men också en familj där företagandet kan hotas av familjekonflikter. Professor Cruz beskrev ett nytt synsätt för att förstå det unika med familjeföretag genom att betona att familjens drivkraft är att bygga upp, inte bara en finansiell grund, utan också en ”socioemotionell-förmögenhet" över generationerna, säger Leif Melin.

Mattias Nordqvist var också med i organisationskommittén och ordförande i den grupp som utsåg workshopens best paper, ”Private equity investments in family business; an empirical investigation of the organizational metamorphosis” av Goetz Muller och Arist Von Schlippe från Tyskland.

– Det som är spännande med den här typen av forskningspresentationer är att många olika synpunkter kan komma fram, och alla är verkligen inte överens. Detta är en bra och viktig grogrund för vidare akademisk debatt, säger Mattias.

The European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) är ett internationellt nätverk för forskning och lärande inom management, där ett mycket stort antal forskare ingår. EIASM anordnar 80-talet konferenser årligen inom olika delar av företagsekonomi. Den årliga EIASM-workshopen om familjeföretagande har blivit ett viktigt forum för akademiker där man diskuterar ny forskning inom familjeföretagande i Europa och i världen. Nästa år kommer denna konferens att arrangeras i Finland och året därefter i Italien.

2012-06-11