Spikning för Per Skoglund

Per Skoglund, doktorand i företagsekonomi spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan onsdagen den 13 juni kl. 13.15 på andra våningen I foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs cirka tre veckor innan disputationen och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttioförsta på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Per Skoglund s avhandling har titeln “Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations – a case study of the Swedish armed forces”. Disputationen äger rum efter sommaren, fredagen den 17 augusti.

2012-06-13