JIBS värd för internationellt STEP-möte

Ethel Brundin, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS), var värd för ett STEP-möte som hölls på JIBS den 30 maj. Omkring 20 familjeföretagsforskare från framstående europeiska universitet och högskolor deltog i mötet.

STEP står för Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices. Syftet med mötet i maj var att planera inför den kommande europeiska STEP-konferensen som hålls på Kreta i oktober i år. I oktober kommer familjeföretagare och forskare tillsammans arbeta med resultaten från STEP-projektet.

Det globala STEP-projektet är ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka och förstå hur familjer och deras företag utvecklas och överför entreprenörstänkande och möjligheter från en generation till en annan. Forskningen bedrivs i nära samarbete med ett stort antal akademiker samt familjeföretagare och chefer från hela världen. STEP är för närvarande verksamt i Europa, Latinamerika och Asien-Australien. Ett amerikanskt forskningsteam håller på att bildas. STEP grundades 2005 av Timothy G. Habbershon vid Babson College i Wellesley, USA.

2012-06-14