Gränsöverskridande entreprenörskap

JIBS professor och Associate Dean for Research, Friederike Welter, var gäst-redaktör för en specialutgåva av Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal.

Friederike Welter var, tillsammans med professor David Smallbone från Small Business Research Centre, Kingston University, Storbritannien, gäst-redaktör för volym 24, nummer 3-4, 2012 av Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal. Specialnumrets titel var Cross-border entrepreneurship (Gränsöverskridande entreprenörskap).

Gränsöverskridande entreprenörskap avser företagsverksamhet över internationella gränser, som vanligtvis innebär någon form av samarbete eller partnerskap. Det omfattar ett brett spektrum av olika typer av entreprenörskap, från informell (och semi-juridisk) ringa handel till mer omfattande företagssamarbeten.

I volymen ingår bland annat följande artiklar: “Cross-border informal entrepreneurs across the South Texas-Northern Mexico boundary” av Michael J. Pisani och Chad Richardson, “Traders, agricultural entrepreneurs and the development of cross-border regions in West Africa” av Olivier Walther.

Mer information

2012-06-21