Forskare, skriv för att bli läst!

Den 25 september arrangerar ESBRI ett webbinarium där man ska diskutera forskningsspridning. Talare är bland annat Jenny Helin från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Talare är forskarna Jenny Helin , Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Högskolan på Gotland, och Susanne Pelger, Lunds universitet. De menar att det finns anledning att ifrågasätta den akademiska texten – och vem som tar del av den. Både akademiker och praktiker har mycket att vinna på att forskningen öppnas upp för fler perspektiv, och kommer fler till godo.

Några frågor som kommer att belysas är:
- Varför ser traditionella akademiska texter ut som de gör?
- Hur kan man skriva mer läsarvänligt?
- Varför är populärvetenskaplig text inte meriterande?
- Vad kan man som forskare tjäna på att skriva populärvetenskapligt?
- Vilken roll spelar texter för spridning av forskning?

Moderator är Alastair Creelman, Linnéuniversitetet. Som deltagare har du möjlighet att ställa frågor, interagera och dela med dig av länkar via en chatt. Du behöver inte installera något program, mötesrummet finns på webben. Ett par dagar före webbinariet mejlar vi ut adressen till mötesrummet till alla som har anmält sig. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla som intresserar sig för spridning och nyttiggörande av forskning.

Tid : 25 september 2012, 14.00-15.00
Plats : Virtuellt mötesrum i Adobe Connect
Adressen till mötesrummet kommer att mejlas till alla anmälda 1-2 dagar innan webbinariet.

Mer info och anmälan

Kontaktperson är Åse Karlén: ase.karlen@esbri.se eller 08-458 78 04

Webbinariet arrangeras av CeFEO , Dela!, ESBRI, ITHU, .SE och SUNET. Det är kostnadsfritt och öppet för alla som intresserar sig för spridning och nyttiggörande av forskning.

2012-09-03