JIBS-professorer på prestigefull konferens i Schweiz

Rencontres de St Gall är den mest prestigefyllda SMF- och entreprenörskapskonferensen internationellt sett, deltagande endast genom inbjudan. Tre JIBS professorer: Leif Melin, Leona Achtenhagen och Friederike Welter deltog i konferensen i september i år.

Forskningskonferensen Rencontres de St Gall är en konferens med en lång tradition. Enligt Small Business Administrations (SBA) register är Rencontres de St-Gall den äldsta konferensen av detta slag i världen (det första ägde rum 1948). Det som gör konferensen unik är att de papers som presenteras distribueras i förväg och diskuteras sedan under konferensen.

Rencontres de St.Gall 2012 ägde rum i St. Gallen den 3-5 september 2012. Konferensens ämne var: På jakt efter en dynamisk jämvikt: Utforskande och hantering av spänningar i entreprenörskap och små och medelstora företag (In Search of a Dynamic Equilibrium: Exploring and Managing Tensions in Entrepreneurship and SMEs).

Mer information

2012-09-12