Föreläsningsdag om autism

24 september ordnar forskargruppen CHILD vid Högskolan i Jönköping en konferensdag om autismliknande tillstånd.


2012-09-20