Öppna installationsföreläsningar

Högskolans nya professorer och hedersdoktorer håller öppna föreläsningar den 28 och 29 september.

Den 29 september installeras Internationella Handelshögskolans vd Johan Roos och 11 professorer samt promoveras 39 doktorer och 6 hedersdoktorer under högskolans Akademiska Högtid. I samband med festligheterna håller professorerna och hedersdoktorerna öppna föreläsningar.

Studenter, personal och övrigt intresserade hälsas hjärtligt välkomna till de öppna föreläsningarna.

Nedan följer programmet för hedersdoktorerna samt professorerna vid Internationella Handelshögskolan.

Akademisk fredag 28 september
Lokal: JP-aulan (B 1024) Internationella Handelshögskolan

10.00-10.45 "Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World"
Professor Deirdre McCloskey, Presentatör: Helene Ahl

11.00-11.45 "Moving Forward from Entrepreneurial Failure"
Professor Dean Andrew Shepherd, Presentatör: Johan Wiklund

Föreläsningar inför professorsinstallationen lördag 29 september
Lokal: Östbosalen Hc218, Högskolan för lärande och kommunikation

9.00 – 9.30 Gunnar Rimmel "Accounting Rules! – Far Beyond a Dull Bean Counter’s Image"

9.40 – 10.10 Charlotta Mellander "Sweden in the Creative Age"

11.00 – 11.30 Mattias Nordqvist "Innovating Strategy Processes"

10.20 – 10.50 Johan Roos "Entrepreneurial Family Firms: Challenges and Opportunities"

Lokal: Hb221, Högskolan för lärande och kommunikation

11.00 – 11.30 Thomas Holgersson "Analysis of High-Dimensional Data"

Information om alla HJ-föreläsningar

2012-09-24