JIBS medverkar på ICIS

Daniela Mihailescus paper Exploring the Adaptation of Enterprise Systems Implementation Methodology, har blivit accepterat till den årligt återkommande konferensen International Conference on Information Systems (ICIS) i Orlando, Florida 16-19 december 2012.

ICIS är den mest prestigefyllda konferensen i världen inom ämnet informationssystem, och samlar de bästa av akademiker och forskningsinriktade yrkesutövare inom ämnet. Färre än 20 procent av de artiklar som skickats in blir antagna.

Artikeln Exploring the Adaptation of Enterprise Systems Implementation Methodology föreslår ett ramverk för att studera anpassningen av metoder som används för införandet av affärssystem in organisationer.

Huvudförfattare Daniela Mihailescu , har skrivit tillsammans med Marius Mihailescu. Båda är universitetsadjunkt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

Mer information om konferensen http://icis2012.aisnet.org/

2012-10-05