Forskningsprojekt om ”free-riding”

Forskare vid Internationella Handelshögskolan har fått medel från Hakon Swenson Stiftelsen för ett forskningsprojekt om ”free-riding” inom handeln. Läs mer


2012-10-08