Anna Jenkins spikar sin avhandling

Anna Jenkins, doktorand i företagsekonomi, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan torsdagen den 1 november kl. 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs cirka tre veckor innan disputationen och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttiofjärde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Anna Jenkins avhandling har titeln ”After Firm Failure: Emotions, learning, and re-entry”. Disputationen äger rum fredagen den 23 november.

2012-10-25