Academy of Management för första gången i Afrika

Professor Ethel Brundin från JIBS var en av dem som höll i en workshop vid den första Academy of Management Africa-konferensen i Johannesburg, 7 till 10 januari.

Konferensen ägde rum på GIBS (Gordon Institute of Business Science) och samlade forskare, lärare, lobbyister och företagsledare från hela världen.

Tillsammans med Peter Rosa från University of Edinburgh och Brenda Watuli, forskare vid Makerere University Business School i Uganda (och representant för familjeföretagsteamet från MUBS), höll professor Brundin en fyra timmars workshop om familjeföretag.

Workshopen hade titeln Cultural Diversity and the African Family Business . Först presenterades det globala STEP-projektet, och därefter följde inledande presentationer om näringslivsforskning i Uganda, Sydafrika och Egypten. Presentationerna utgjorde grund för en diskussion om att utmana förutfattade meningar om familjeföretag i Afrika, till exempel det traditionella och moderna Afrikanska familjesystemet, nationella bestämmelser och institutioner, och familjeföretaget som begrepp. Deltagarna bildade sedan grupper för att diskutera vilka nya kunskaper och idéer de kunde ta med sig under tre rubriker: Head (kognitivt), Heart (känslomässigt) och Hands (praktiskt). Workshopen avslutades med att diskutera möjliga riktningar för en framtida forskningsagenda för familjeföretag i Afrika.

Under sin vistelse i Sydafrika avslutade Ethel Brundin också sitt projekt inom STEP tillsammans med professor Kobus Visser. Bland annat har de intervjuat personer som startat familjeföretag inom vinindustrin, och tre olika STEP-projekt slutfördes.

Både i Johannesburg och i Kapstaden träffade Ethel Brundin också alumner från JIBS.

Mer om Academy of Management Africa

Mer om STEP

2013-02-12