Spikning för Mikaela Backman

Mikaela Backman, doktorand i nationalekonomi, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan torsdagen den 14 februari kl. 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttiosjätte på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Mikaela Backmans avhandling har titeln ”Regions, Human Capital and New Firm Formation”. Disputationen äger rum fredagen den 8 mars.

2013-02-12