Ägarskiften som möjlighet

Den 19 februari medverkar JIBS-forskarna Leif Melin och Kajsa Haag i ESBRIs föreläsningsserie Estrad, tillsammans med Christine Tidåsen från Linnéuniversitetet.

Familjeföretag är världens vanligaste företagsform, men företagen finns i alla storlekar, branscher och åldrar. I debatten om familjeföretag hamnar fokus ofta på problem och konflikter, särskilt i samband med generationsskiften.

Den här föreläsningen handlar om familjen och vad som händer när man ser skiftet som en indirekt och pågående vardagsprocess. Hur kan företaget utvecklas av att familjemedlemmar ur olika generationer jobbar tillsammans?

Det handlar också om nätverkets betydelse. Hur kan man revitalisera ett familjeföretag under generationsskiftet, genom att väva in medarbetare, kunder, leverantörer, revisorer och andra externa aktörer?

Föreläsningen är kostnadsfri och livesänds även via Bambuser.

Mer information och anmälan: www.esbri.se/nastaforelasning
Evenemang på Facebook: www.facebook.com/events/141293996031988/

2013-02-13