Pia Nilsson spikar sin avhandling

Pia Nilsson, doktorand i nationalekonomi, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan fredagen den 1 mars kl. 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttioåttonde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Pia Nilssons avhandling har titeln ”Price Formation in Real Estate Markets”. Disputationen äger rum fredagen den 22 mars.

2013-02-26