Informella vården viktig på Island

Kvinnor odlar kontakterna mellan generationerna och äldre hemmaboende på Island får mest hjälp från familj och anhöriga. Detta är några av resultaten som presenteras i Sigurveig H. Sigurdardóttirs avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping. Läs mer


2013-03-06