JIBS-forskare deltar på konferens om globalisering

Professor Leona Achtenhagen kommer att prata om småföretag, kompetens och internationalisering på Entreprenörskapsforums konferens den 21 mars.

Entreprenörskapsforums mötesplats Globaliseringsforum bjuder den 21 mars in till en heldagskonferens som behandlar globaliseringens främsta utmaningar ur svenskt perspektiv.

Samtliga rapportförfattare som bidragit till Globaliseringsforums rapportserie medverkar och ytterligare intressanta personer ger sitt bidrag till samtalet runt dessa viktiga frågor. Under dagen diskuteras bland annat:

  • Hur väl står sig Sverige i en ökande global konkurrens och hur positionerar vi oss bäst i en global ekonomi?
  • Hur väl rustade är våra små svenska företag för internationalisering?
  • Vilken roll spelar storföretagen för Sveriges konkurrenskraft och dynamik?
  • Vilka möjligheter har Sverige som exportland och vilka är de svenska företagens främsta utmaningar och möjligheter ur ett globaliseringsperspektiv?
2013-03-06