Ny bok om självförstärkande processer

Fem forskare från JIBS har bidragit till en ny bok som riktar uppmärksamheten mot teoretiska och empiriska studier av självförstärkande processer i och mellan organisationer.

Förlaget skriver bland annat så här om boken: ”För närvarande pågår en pånyttfödelse för forskningen om individens kraft, innovation och entreprenörskap. Det är visserligen välkommet, men det finns en risk att man förbiser effekterna av självförstärkande processer i och mellan organisationer. Den dynamiken sker till stor del utanför individernas och organisationernas kontroll, och kan stå i vägen för innovativa och entreprenöriella målsättningar.”

Anna Blombäck , Olof Brunninge och Anders Melander står bakom ett kapitel i boken, med titeln ”Imprints, Self-reinforcement and Active Reinforcement: The Case of Corporate Value Statements”. Ett annat kapitel, med titeln “Locking in and Unlocking – Adding to Path Dependence” är författat av Mona Ericson och Rolf A. Lundin .

Redaktörer för boken, som heter ”Self-Reinforcing Processes in and among Organizations” och är utgiven på förlaget Palgrave Macmillan, är Jörg Sydow och Georg Schreyögg, professorer vid Freie Universität i Berlin.

2013-03-20