Spikning för Ann-Sophie Sallander

Ann-Sophie Sallander, doktorand i handelsrätt, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan torsdagen den 11 april klockan 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttionionde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Ann-Sophie Sallanders avhandling har titeln ”Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal - En internationell företeelse i en nationell kontext”. Disputationen äger rum fredagen den 3 maj.

2013-04-10