Spikning för Cristina Trenta

Cristina Trenta, doktorand i juridik, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan fredagen den 19 april klockan 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den nittionde på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Cristina Trentas avhandling har titeln ”VAT in Peer-to-peer Content Distribution - Towards a Tax Proposal for Decentralized Networks”. Disputationen äger rum onsdagen den 15 maj kl 10.

2013-04-18