3 miljoner till forskning om landsbygdens roll i Europa

JIBS forskningscenter CEnSE har fått pengar från Formas för projektet TASTE – Towards A Smart Rural Europe.

Forskarna på CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics) ska undersöka landsbygdens roll i Europa. De kommer att göra fallstudier i Österrike, Frankrike, Italien, Nederländerna och Sverige. Syftet är bland annat att ta reda på vilka problem som finns och hitta olika former för ”smart” utveckling av landsbygden. Särskilt intressant är relationen mellan stad och land och hur politiska beslut kan bidra till en smart landsbygdsutveckling.

– JIBS är idag en internationellt erkänd miljö för forskning om regional utveckling och om entreprenörskap. Att vi fått detta anslag i hård europeisk konkurrens visar att vi också börjar bli en miljö att räkna med när det gäller landsbygdsforskning. Detta hade inte varit möjligt utan vårt mycket goda samarbete med Jordbruksverket, säger professor Hans Westlund , som leder projektet.

Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2015 är 3 136 500 kr. Projektet är ett av fyra som beviljats pengar inom det europeiska forskningsnätverket RURAGRI.

2013-04-24