Mart Ots blir ny chef för MMTC

Mart Ots har utsetts till ny chef för JIBS forskningscenter Media Management and Transformation Centre (MMTC) från 1 juli 2013. Han efterträder professor Rolf A. Lundin.

Mart är välkänd på MMTC eftersom han var en av centrets första doktorander. Efter att han disputerat 2010 med avhandlingen " Understanding value formation - A study of marketing communications practices at the food retailer ICA " fick han en lektorstjänst på Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping. Där har han initierat forskningsprojekt inom områdena reklam, mediepolitik och varumärkesstrategi, och har också arbetat med att utveckla Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet med inriktning Strategisk kommunikation.

Mart Ots har ett starkt nätverk i Norden inom medieområdet, både inom branschen och den akademiska världen. Han är styrelseledamot och rådgivare i flera olika organisationer, myndigheter och företag.

Vi är mycket glada över att han har tackat ja till den här utmaningen, inte minst på grund av hans kontinuerliga arbete med att utveckla internationella perspektiv på affärsutveckling inom mediabranschen.

Som chef för MMTC kommer en av Marts första uppgifter att bli att centrets forskning och aktiviteter stärker de fokusområden som utgör grunden för JIBS nya strategi: Entreprenörskap, förnyelse och ägande. Andra uppgifter inkluderar att hitta nya sätt att förmedla forskningens kunskaper till JIBS utbildningsprogram, och att hjälpa till att stärka JIBS avtryck i samhället.

Tack vare ett fortsatt finansiellt stöd från Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse, finns alla förutsättningar att fortsätta utveckla MMTC som världens främsta centrum för mediestudier.

För mer information kontakta Mart Ots

2013-06-07