Kemikaliekonferensen 2013

Mer än 200 personer deltog i Kemikaliekonferensen som arrangerades på Högskolan i Jönköping 5 juni.

På Världsmiljödagen den 5 juni hölls Kemikaliekonferensen på Högskolan i Jönköping för att skapa regionalt engagemang och lyfta kemikaliefrågan som den viktiga och angelägna samhällsfråga den är.

Konferensen arrangerades i samarbete mellan Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län, Jönköpings kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings läns FN-distrikt.

Talade på konferensen gjorde Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, Monica Lind, docent i Arbets-och miljömedicin vid Uppsala universitet och miljökemist Gudrun Bremle.

2013-06-11