Kluster och ekonomisk tillväxt i Asien

Sören Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, är redaktör för en ny bok, som han också skrivit två kapitel till.

Boken, som har titeln "Clusters and Economic Growth in Asia" (Edward Elgar Publishing), undersöker hur olika kluster, ekonomier och branscher i Öst-och Sydostasien utvecklas och omvandlas.

Författarna tar upp ett antal viktiga frågor, bland annat betydelsen av informations-och kommunikationsteknik för den ekonomiska tillväxten, den ökande betydelsen av klusterpolitik och behovet av att förstå den i samband med den institutionella och strukturella omvandlingen av de nyligen industrialiserade ekonomierna i Östasien. Professor Sören Eriksson har bidragit med två kapitel, som handlar om tekniköverföring från utlandet i ett kinesiskt flygindustrikluster och flygindustrin som ett verktyg för ekonomisk och industriell utveckling.

"Boken ger en rik blandning av olika perspektiv som återspeglar det breda konceptuella, empiriska och teoretiska intresset för kluster och ekonomisk utveckling med fokus på Öst-och Sydostasien. Den är ett värdefullt bidrag till klusterdebatten, och ger insikter till forskare och ekonomiska utvecklingsorgan”, skriver förlaget på sin webbsida.

Övriga författare är: Alexander Ebner, Yanfei Li, Wai-Mun Chia, Felix Haifeng Liao, Karen Zhihua Xu, Bin Liang, Daniel Schiller, Henning Kroll och Curt Nestor.

2013-06-11