Jönköping Airport stimulerar tillväxt

Professor Charlotta Mellander och docent Johan Klaesson har presenterat en rapport om kopplingen mellan flygplatser och regional utveckling.

JIBS-forskarnas slutsats är att förekomsten av en flygplats i en region har en avgörande betydelse för tillväxten, både när det gäller befolkning och arbetsmarknad.

Om Jönköpings flygplats inte fanns beräknar forskarna till exempel att skillnaden på tio års sikt skulle vara 3200 färre arbetstillfällen, 600 färre företag och 2100 Mkr i bruttoregionprodukt.

– Det är glädjande, men inte överraskande att det även vetenskapligt kan beläggas att flygplatsen betyder så mycket. Infrastruktur kostar men är samtidigt en förutsättning för tillväxt, säger Sten Norinder, Flygplatschef på Jönköpings Flygplats, på jonkopingairport.se.

Länk till hela rapporten finns här

Kontakt: Charlotta Mellander , Johan Klaesson

2013-06-13