Nytt nummer av Högskriften

Läs om forskning inom gjuteriteknik, Learning Study, den biomedicinska plattformen, Liljedahl Academy, forskningssamarbete med tillverkningsindustrin, IT-stöd för flerspråkiga e-tjänster och mycket mer, i senaste numret av högskolans tidning Högskriften.

2013-06-13