Medarbetarskap i organisationer

Karin Kilhammar, lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation och aktiv inom Encell, nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, har undersökt begreppet medarbetarskap, hur det uppfattas i organisationer och vilka konsekvenser medarbetarskaps-utveckling kan medföra.

2013-06-19